Anhållan om förändringar bör göras skriftligen och i god tid (blankett finns för ändamålet).
Ändring av antal vårdtimmar/månad ska sträcka sig över minst två månader.
Godkända ändringar träder i kraft från början av följande månad.

 

Uppsägning av plats i den småbarnspedagogiska verksamheten bör göras skriftligen (blankett finns för ändamålet).