Raseborg erbjuder språkbad för barn i åldern 3-5 år

För svenska barn erbjuds språkbad på finska i Rasebo daghem i Ekenäs och i Solbacka daghem i Karis. 
För finska barn erbjuds språkbad på svenska i Mäntykoto daghem i Ekenäs och i Kila daghem i Karis.

 

Kriterier:

  • barn i åldern 3-5 år
  • riktar sig till enspråkiga barn
  • barnet förutsätts delta i verksamheten alla dagar minst 4 timmar per dag

Språkbadsplatserna på respektive språk finns i ett begränsat antal.

 

Vad är språkbad?

Språkbad är en inlärningsmetod, där det nya språket inte enbart är målet utan också själva verktyget. I en språkbadsgrupp talas språkbadsspråket under hela verksamhetstiden och planeringen av verksamheten sker med beaktande av barnens språkkunskaper och inte i lika hög grad ålder. Personalen har språkbadsspråket som modersmål och de fungerar som språkmodeller och –lärare. Hemmet stöder utvecklingen av barnets modersmål. Barn pratar sinsemellan sitt modersmål vilket bidrar till trivseln i gruppen, samt trygghetskänslan.

Enspråkiga barn som behärskar sitt modersmål väl (d.v.s. som inte har försenad språkutveckling) kan ansöka till en språkbadsavdelning.

Barn som fyller tre år under året kan ansöka till språkbad. De barn som är i 3-4-års åldern är de mest lämpade att börja i språkbad med tanke på att deras modersmål är tillräckligt utvecklat och på tiden som de hinner vistas i språkbadet. 

Förskolebarn skall söka till förskola på blivande skolspråk. Förskoleundervisning ges inte i språkbadsgrupper.