Målsättningen med dagvårdens småbarnsfostran är att främja en jämn tillväxt, utveckling och inlärning för varje barn. För att trygga en balanserad utveckling kan barnet ibland vara i behov av mera stöd.

T.ex.

- barnet behöver vård och stöd för sin fysiska, psykiska eller sociala utveckling

- barnet har en fördröjd eller avvikande språkutveckling

- barnet behöver stöd för sina skolfärdigheter innan skolstarten

- barnet behöver få stöd i de sociala färdigheterna

- barnet har en fysisk skada eller långvarig sjukdom

 

Stöd för barnet förverkligas inom småbarnspedagogiken. Utgående från barnets stödbehov konsluteras ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogiken som periodvis vägleder i olika stödarrangemang och vid behov ger individuell/grupphandledning.