Inom småbarnspedagogiken stöder vi barnets inlärning av svenska språket och att växa upp i två kulturer.

Inlärningen av svenska som andra språk (S2-) är en del av småbarnspedagogiken. Den är målinriktad och funktionell.

S2-lärare inom småbarnspedagogik handleder och konsulterar personalen i ärenden angående S2-undervisningen samt deltar i undervisningen.