Familjedagvård i Ekenäsområdet

Ansvarsperson: Dagvårdsplanerare Angela Siren, tfn. 019 289 2480

 

Familjedagvård i Karisområdet

Ansvarsperson: Dagvårdsplanerare Kathrine Berg, tfn. 019 289 2481

 

Familjedagvård i Pojo-området

Ansvarsperson: Dagvårdsplanerare Angela Siren, tfn. 019 289 2480