Daghemmens öppethållningstider är kl. 6.30 - 17.15 (vid på förhand anmält behov till kl. 17.30). Rasebo daghem i Ekenäs har dynget-runt vår och förlängd vårdtid enligt vårdbehov, som beror på vårdnadshavarnas arbete eller studier.

Kvällsvård i Karis-Pojo området ges vid Labyrintens daghem alla vardagar mellan kl. 17.30-22.00.

Skiftesvård

Med skiftesvård avses vård vardagar före kl. 6.30 och efter kl. 17.30 samt all vård lördagar, söndagar och andra helgdagar. Skiftesvård är en av staden ordnad särskild service för de familjer där ensamstående vårdnadshavare eller båda vårdnadshavares/sambos arbete är regelbundet skiftesarbete. Raseborgs stad erbjuder skiftesvård i Rasebo daghem i Ekenäs. Om behovet av skiftesvård upphör kan barnet hänvisas till annan plats inom småbarnspedagogiken.

 

Daghem i Ekenäs-området:

1. Björkebo daghem (sv, förskola, 1-6 åringar)

Adress: Hjortvägen 3, 10650 Ekenäs, tfn  019 289 2600 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30)

Daghemmets webbplats


2. Bromarv daghem (sv, 1-6 åringar, förskola)

Adress: Refbackavägen 6, 10570 Bromarv, tfn 019 289 2691 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30)

Daghemmets webbplats


3. Båssaboda daghem (sv, 1-6 åringar, förskola) 

Adress: Båssabölevägen 1, 10600 Ekenäs, tfn  019 289 2658 (daghemsföreståndare).

Öppethållning: kl. 6.30-17.15 (17.30)

Daghemmets webbplats


4. Mäntykoto daghem (fi, 1-6 åringar, förskola) svenskt språkbad för finska barn

Adress: Raseborgsvägen 37 hus N, 10650 Ekenäs, tfn  019 289 2620 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Underavdelning:

Röllit (fi, förskola)
Flemmingsgatan 21, 10600 Ekenäs

Daghemmets webbplats


5. Rasebo daghem (sv, 1-6 åringar, förskola), finskt språkbad för svenska barn, dygnet-runt vård.  

Adress: Höijersvägen 3, 10600 Ekenäs, tfn  019 289 2620 (daghemsföreståndare).

Öppethållning dygnet runt- och veckoslutsvård på basen av föräldrars arbetslistor.

Daghemmets webbplats


6. Skogsgläntans daghem (sv, 1-6 åringar, förskola fr.o.m. hösten 2014)

Adress: Björknäsgatan 41, 10600 Ekenäs, tfn  019 289 2658 (daghemsföreståndare).

Öppethållning: kl. 6.30-17.15 (17.30).

Daghemmets webbplats


7. Solglimtens daghem (sv, 1-6 åringar, förskola)

Adress: Sockenvägen 12, 10520 Tenala, tfn  019 289 2691 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Daghemmets webbplats


8. Tunabo daghem (sv, 1-6 åringar, förskola)

Adress: Snappertuna kyrkväg 103 A, 10710 Snappertuna, tfn 019 289 2658 (daghemsföreståndare).

Öppethållning: kl. 6.30-17.15 (17.30).

Daghemmets webbplats


9. Österbo daghem (sv, 3-6 åringar, förskola)

Adress: Skidlöparvägen 2, 10620 Ekenäs, tfn  019 289 2600 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Underavdelningar:

Österby förskola
fungerar i Österby skola.

Vesterby (sv, 3-6 åringar, förskola)
Kaptensvägen 5, 10660 Ekenäs

Daghemmets webbplats


10. Langansböle daghem (sv, 1-6 åringar, förskola)

Adress: Fågelsvängen 1, 10640 Dragsvik, tfn  019 289 2691 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Daghemmets webbplats


 

Daghem i Karisområdet:

 

1. Kila daghem (sv, fi, 1-6 åringar, förskola), svenskt språkbad för finska barn 

Adress: Kilavägen 9, 10320 Karis, tfn  019 289 2684 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Underavdelning:

Klockars
Kilavägen 7, 10320 Karis

Daghemmets webbplats


2. Labyrintens daghem (sv, fi, 1-6 åringar, förskola) kvällsvård

Adress: Dalgatan 11, 10300 Karis, tfn  019 289 2703 (daghemsföreståndare).

Öppethållning: 6.30 - 17.15 (17.30)
Öppet till kl. 22.00 till de familjer som beviljats kvällsvård.

Daghemmets webbplats


3. Sandbo daghem (sv, 1-6 åringar, förskola)

Adress: Sannäsvägen 418, 10300 Karis, tfn  019 289 2703 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Daghemmets webbplats


4. Solbacka daghem (sv, 1-6 åringar, förskola), finskt språkbad för svenska barn

Adress: Kvarnvägen 29, 10300 Karis, tfn  019 289 2667 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Daghemmets webbplats


5. Svartå daghem (sv, fi, 1-6 åringar, förskola)

Adress: Lindnäsgränd 3, 10360 Svartå, tfn  019 289 2684 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Underavdelning:

Askers (sv, 3-6 åringar)

Svartå svenska daghem fungerar i Svartå skola.

Daghemmets webbplats


  

Daghem i Pojo-området:

 

1. Billnäs daghem (sv: 3-6 år och förskola, fi: 1-6 år och förskola)

Adress: Forsbypromenaden 4, 10300 Karis, tfn  019 289 2667 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Daghemmets webbplats


2. Pojo daghem (sv, fi, 3-6 åringar, förskola) 

Adress: Gamla Fiskarsvägen 8, 10420 Skuru, tfn  019 289 2667 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Daghemmets webbplats


3. Fiskars daghem  (fi, 3-6 åringar, förskola)

Adress: Lärdomsvägen 4, 10470 Fiskars, tfn  019 289 2667 (daghemsföreståndare).

Öppethållning 6.30-17.15 (17.30).

Daghemmets webbplats

  

Gruppfamiljedaghemmens öppethållningstider är kl. 7.00-17.00.

 

Karisområdet:

1. Bäljars Gruppfamiljedaghem (fi, 1-4 åringar)

Adress: Spovgränd 4, 10320 Karis,
Tfn: 019 289 2660
(dagvårdsplanerare Kathrine Berg, 019 289 2481)

2. Lövkulla Gruppfamiljedaghem (sv, 1-4 åringar)

Adress: Strömkarlsgränd 4, 10300 Karis
Tfn: 019 289 2709
(dagvårdsplanerare Kathrine Berg, 019 289 2481)

3. Nalle Gruppfamiljedaghem (sv, 1-4 åringar)

Adress: Bulevarden 19, 10300 Karis
Tfn: 019 289 2662
(dagvårdsplanerare Kathrine Berg, 019 289 2481)

 

Pojo-området:

1. Knattebo/Muksula (sv, 1-4 åringar)

Adress: Orkdalsvägen 4, 10420 Skuru
Tfn: 019 289 2672
(dagvårdsplanerare Angela Sirén, 019 289 2480).

 

Familjedagvård i Ekenäsområdet

Ansvarsperson: Dagvårdsplanerare Angela Siren, tfn. 019 289 2480

 

Familjedagvård i Karisområdet

Ansvarsperson: Dagvårdsplanerare Kathrine Berg, tfn. 019 289 2481

 

Familjedagvård i Pojo-området

Ansvarsperson: Dagvårdsplanerare Angela Siren, tfn. 019 289 2480