Ansökan och ansökningstider

Ansökan om kommunal plats inom småbarnspedagogik- och förskola för inkommande verksamhetsår utannonseras årligen under mars månad. Verksamhetsåret börjar den första augusti för barn i behov av småbarnspedagogik. Förskolan följer skolans verksamhetsår och börjar i mitten av augusti.

 

Ansökan om kommunal plats inom småbarnspedagogik kan göras under hela året. De flesta platserna blir dock besatta redan under våren innan verksamhetsåret börjar. Om föräldrar söker en plats inom småbarnspedagogiken mitt under verksamhetsåret bör ansökan lämnas in fyra månader innan platsen behövs. Om behovet av småbarnspedagogik uppstår på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning, så att tidpunkten inte kunnat förutsägas, bör man anhålla om plats inom småbarnspedagogik så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver småbarnspedagogik.

Ansökningsblanketten finns i balken till höger på denna sida, vid bildningskansliet i Karis samt vid alla enheter för småbarnspedagogik i kommunen. Länk till elektronisk ansökan finns i balken till höger.

 

Staden försöker uppfylla vårdnadshavarnas önskemål så långt som möjligt, men har rätt att ordna småbarnspedagogiken utågenden från de möjligheter som står till buds. Äldre barn och barn med särskilda behov rekommenderas oftast en plats vid ett daghem, medan yngre barn kan få småbarnspedagogik inom familjedagvården. Kommunen är dock skyldig att erbjuda varje barn under skolåldern en plats inom småbarnspedagogiken på sitt modersmål.

 

När småbarnspedagogiken inleds och i början av varje verksamhetsår inlämnas inkomstutredning.
Om inkomstutredning inte företes inom utsatt tid uppbärs alltid högsta avgift.

Ansökningarna görs i första hand elektroniskt men kan sändas direkt till följande adress:

Raseborgs stad/Småbarnsbedagogik, PB 58, 10611 Raseborg.

 

Beslut om plats inom småbarnspedagogik- och förskoleplats

Beslut om plats inom småbarnspedagogik- och förskoleplats sänds till vårdnadshavarna innan småbarnspedagogiken/förskolan inleds. Vårdnadshavarna ska därefter inom en vecka meddela till respektive ansvarsperson som finns angiven på beslutet (daghemsföreståndare eller dagvårdsplanerare) om de tar emot platsen inom småbarnspedagogiken eller inte.

 

Platsen inom småbarnspedagogiken kan hållas reserverad högst en månad från beviljat datum.

 

Om vårdnadshavarna väljer att inte ta emot en plats inom småbarnspedagogiken som beviljats av kommunen utan önskar en annan plats, då bör vårdnadshavarna lämna in en ny ansökan och ny väntetid uppstår från 2 veckor upp till fyra månader.