Målsättning för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken stöder sig på Lag om småbarnspedagogik.
Förskolan följer Lagen och förordningen om grundläggande utbildning.

Småbarnspedagogikens främsta uppgift är dels att ge småbarnspedagogisk service till familjer så att föräldrar kan förvärvsarbeta, dels att stöda föräldrarna i deras fostraruppgift och tillsammans med dem främja en balanserad utveckling av barnets personlighet.

Utgående från det allmänna kulturarvet och i enlighet med barnets ålder och individuella behov ska småbarnspedagogiken även främja barnets fysiska, sociala och emotionella utveckling samt stöda barnets estetiska, intellektuella, etiska och religiösa fostran.

För 1-5 åringar följs  Plan för småbarnspedagogik i Raseborgs stad 2017 medan förskolan följer Läroplan för förskoleundervisningen i Raseborgs stad 2016.

För barnets bästa samarbetar småbarnspedagogiska- och förskoleenheterna med skolsektorn och med ett rådgivningsteam som består av specialbarnträdgårdslärare, hälsovårdare, talterapeut, psykolog och vid behov med socialarbetare.

 

Språk

Inskolning

Stöd för privat vård av barn

Öppethållningstider

Hel-, halv- och dygnet runt vård