En ansökan om småbarnspedagogik kan lämnas in året om.

Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars.

 

Familjerna delges ett platsbeslut inom maj månad om barnet börjar inom småbarnspedagogiken i augusti.

Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behov av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, ska man ansöka om en vårdplats så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Inloggningen kräver identifiering. Du kan även göra ansökan på pappersblankett som man kan skriva ut här.

Ifall familjen inte tar emot en beviljad vårdplats och önskar en annan vårdsplats, ska familjen lämna in en ny ansökan. Då iakttas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.