Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Vårdnadshavarna ansvarar för barnets deltagande.

Ansökan görs i första hand elektroniskt här. Alternativt kan ansökningsblanketten printas ut här eller avhämtas från bildningskansliet/småbarnspedagogik (Raseborgsvägen 37, våning 2, Ekenäs) samt från alla dagvårdsenheter i kommunen.

 

Varje förskola samarbetar med en fastställd skola för att underlätta och förtydliga samarbetet mellan förskolan och nybörjarundervisningen. Här finns en förteckning över närförskolor från och med hösten 2019.

På Rasebos daghems förskola ordnas språkberikad förskola under verksamhetsåret 2019 - 2020.

Om ert barns väg till förskolan är längre än 3 kilometer har barnet rätt till förskoletransport. Anhållan om avgiftsfri eller avgiftsbelagd förskoletransport görs på en skild blankett. Barnet har inte rätt till förskoletransport till och från småbarnspedagogiken.

Principer för elevtransport 

Välkommen till förskolan

Daghemsföreståndarna för respektive daghem svarar gärna på frågor gällande förskoleundervisningen.