Planutdrag, kartor och registerutdrag kan beställas från Fastighets- och mätningsavdelningen.

Utdrag av och information om planer under uppgörande ges av planläggningsavdelningen.