Det treåriga planläggningsprogrammet styr planeringen av markanvändningen, trafiken och
kommunaltekniken i staden. Målet är att  möjliggöra en konsekvent och förutsägbar markanvändnings- och planläggningspolitik och ge nödvändig information om stadens målsättningar.

Planläggningsprogrammet med kartbilagar hittar du här:


Planläggningsprogrammet godkändes av stadsfullmäktige 10.12.2018

pdf Planläggningsprogram 2019-2023