Planläggningsenheten uppgör en gång per år en planläggningsöversikt om aktuella, betydande planer. I översikten presenteras generalplaner, delgeneralplaner, övriga översiktsplaner, detaljplaner och detaljplaneändringar, som är under arbete eller annars aktuella.

Målet med översikten är att öka den information som allmänheten får om planeringen av markanvändningen i Raseborg.

pdf Planläggningsöversikt 2018