Allmänt

Stadsplaneringsenhetens huvudsakliga uppgift är att utarbeta general- och detaljplaner vilka styr markanvändningen och byggandet i Raseborg. Målet är att skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.

Stadsplaneringsenheten bereder planläggningsärenden för behandling i Planläggningsnämnden.

Planutdrag, kartor och registerutdrag kan beställas från Fastighets- och mätningsavdelningen.

 

Planläggningsnämnden sammanträder på år 2019:

30.1, 27.2, 27.3, 24.4, 29.5, 19.6, 28.8, 25.9, 30.10, 27.11, 18.12 kl 18.00.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Raseborgsvägen 37
10650 Ekenäs

Stadsplaneringsarkitekt
Simon Store
tel. 019 289 3843
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kanslisekreterare
Anne Lindholm
tel. 019 289 2524
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledande planläggningsingenjör (också undantagslov på oplanerade strandområden)
Niclas Skog
tel. 019 289 3840 (i lovärenden ber vi er kontakta oss på ti och to)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Planläggningstekniker
Kurt Bussman
tel. 019 289 3844
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Planläggningsingenjör
Leena Kankaanpää
tel. 019 289 3842
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Planläggningsingenjör
Johanna Laaksonen
tel. 019 289 3846
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ritare
Christel Lindholm
tel. 019 289 3845
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.