Mätningsenheten upprätthåller planeringens baskarta i dgn-format (1:1000 på tätbebyggda områden) samt adresskarta över Raseborg i pdf-format. Vi använder koordinatsystem GK24 och höjdsystem N60.

 

Vi säljer baskarta (1:1000 på tätbebyggda områden) i olika skalor enligt kundens önskemål på papper eller som digitala dokument (t.ex. för situationsplaner eller liknande ändamål). Fastighetens exakta geografiska utsträckning framgår av förrättningshandlingarna och terrängen. 

 

Stadens kartmaterial upprätthålls med MicroStation/Stella.

 

Vi tillhandahåller även uppdaterade uppgifter om fastigheter, såsom

• utdrag ur lagfarstregistret (ägoförhållanden),
• fastighetregisterutdrag (uppgifter om fastigheten, servitut osv)
• gravationsbevis (inteckningar)

 

Beställningar (som är avgiftsbelagda) via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller per tfn till: tf. fastighetssekreterare Eva Lundsten, tfn 019 289 3823.

 

Besöksadress: Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.