Syner och granskningar utförs främst av de områdesansvariga byggnadsinspektörerna:

  • Jari Sandberg (västra Raseborg): Bromarv och Södra skärgårdens delgeneralplan samt norra och västra Ekenäs (Österby, Västerby, Harparskog, Skogby, Öby) och delar av Pojo
  • Juhani Jormanainen (Södra/Östra Raseborg): Snappertuna, Östra skärgårdens delgeneralplan, Ekenäs innerstad och södra delarna (Gammelboda)
  • Fredrik Wasström (Östra/Norra Raseborg): Karis, Svartå, delar av Pojo

Vid granskning skall i alla fall den ansvariga arbetsledaren vara på plats, men i särfall kan man godkänna en ersättare.

Nedan ser du en kontrollista över vad som skall vara gjort eller i vilket skede de olika synerna skall göras:

Platsutmärkningar som utförs av byggnadstillsyn

(kommer snart)

Grundsyn

(kommer snart)

Konstruktionssyn

(kommer snart)

Ibruktagningssyn

(kommer snart)

Slutsyn

(kommer snart)