Att ansöka om lov är lätt bara du följer spelreglerna. Nedan har du en kort lista på vad du skall komma ihåg och mera hittar du under respektive lovansökningsflikar i menyn till vänster.

Du kan välja att ansöka via nätet på elektronisk väg genom tjänsten Lupapiste eller på gammalt beprövat sätt genom att fylla i blanketter och lämna in allt direkt till oss i Ekenäs.

 1. Ta reda på vilket lov det är frågan om innan du börjar samla informationen och fylla i blanketterna (byggnadslov, åtgärdstillstånd, avloppsvattenhantering, åtgärdsanmälan)

 2. Välj rätt lov i menyn till vänster och följ anvisningarna om bilagor och handlingar som skall bifogas ansökan.
  Ladda ner nödvändiga blanketter till din egen dator genom att högerklicka filen och välja ”ladda ner”.
  Du kan spara dessa på egen dator och fylla i dem samt skriva ut allt när de är rätt ifyllda.
  Om du inte har tillgång till dator eller skrivare kan du också hämta alla blanketterna hos oss på byggnadstillsyn i Ekenäs.

 3. Se till att ha rätt mängd ritningar till lovansökan och att de är uppförda av behörig planerare. Det behövs 3 serier för bygglov och 2 serier för åtgärdstillstånd.
  Ritningarna skall vara försedda med arkiveringsryggar och ihopbundna eller -nitade i serier så att det finns en av varje ritning i varje serie (en situationsplan, en bottenplan, en skärningsritning...). Situationsplanen skall alltid vara på en ensam ritning, men övriga ritningar kan sammanställas på en ritning enligt behov/preferens.
  Ritningarna skall vara uppgjorda av en behörig planerare (i bostadsbyggnader skall det vara en arkitekt, ingenjör, byggmästare)

 4. Slutligen går du igenom alla handlingar och jämför med anvisningarna, men i regel skall du ha ansökningsblanketten i 1 ex. + ritningar/planering i 2 eller 3 ex. samt alla övriga handlingar i 1 ex.

 5. Beställ tid för inlämnade av lovansökan så kan vi garantera att vi har tid att ta emot just Dig. För inlämnande av byggnadslov skall den ansvariga huvudplaneraren eller planeraren alltid närvara - med eller utan ägare/kund.
  Mindre lov kan även lämnas in av sökande som inte är behörig.
  - Huvuplaneraren SKALL ha gått igenom handlingarna innan de lämnas in! Detta kvitterar ha med sin underteckning på ansökans första sida (i mitten av sidan).

OBS! Kom ihåg att ju fullständigare ansökning desto snabbare behandlingsprocess. Ofullständiga ansökningar går inte framåt i processen.