Nu kan man även hos oss ansöka om flera åtgärder på samma ansökan (ett hus, ett garage, en jordvärmebrunn osv.).

Detta underlättar allas arbete, så om ni har flera åtgärder som ni ansöker om på samma gång så gör ni i fortsättningen endast en ansökan och lägger till åtgärder efter det enligt vad ni vill ansöka om.

Detta gör man efter att ansökan har satts igång och under första fliken genast under grunduppgifterna kan man lägga till en ny åtgärd.

OBS! Man måste dock komma ihåg att om det är bråttom med en ansökan och den andra åtgärdens utgång är osäker kan det vara bra att driva ärendena som skilda ansökningar i alla fall så att inte den ena försinkar den andra.

 

Byggnadstillsyn önskar alla en skön vår och början på sommaren

På byggnadsinspektionen blir det ändringar igen.

Vi har därmed ändrat mottagningstiderna och telefontiderna på ett nytt sätt. Det är en följd av den nya organisationsmodellen och nedan kan ni se de nya telefontiderna och besökstiderna som gäller from. måndagen den 5.12.2016

Byggnadstillsynens öppethållnings-, mottagnings- och telefontider

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
INTERNA MÖTEN - inga besök eller syner 8.30-9.00 Telefontid alla inspektörer 8.30-9.00 Telefontid alla inspektörer 8.30-9.00 Telefontid alla inspektörer 8.30-9.00 Telefontid alla inspektörer
9.30-11.30 Telefontid för allmänna ärenden

9.30-15.30 Besök utan tidsbeställning

(paus för lunch 11.30-12.30)

9.30-11.30 Telefontid för allmänna ärenden  
 
     
     

 

Utanför dessa ovannämnda tider tar vi emoit besök endast med tidsbeställning. Tidsbeställningen sker tisdagar-fredagar mellan 8.30-9.00.

Har man svårt att nå oss inspektörer kan man alltid lämna ett ringbud via epost eller via vår kanslist Camilla Lindgren 019-289 3806

Dessa ändringar är ett resultat av organisationsförändringen samt ett försök att förbättra vår kundservice.

Första loven (2st) som inkommit via Lupapiste, dvs. elektroniskt, beviljades denna vecka.

Vi ser det som positivt, och processen har framskridit smärtfritt. Vi ser gärna fram emot flera ansökningar den här vägen.

Lupaiste

Raseborg har ingått avtal att ta ibruk elektronisk lovansökan som för tillfället håller på att införas i vårt befintliga system. Under hösten kommer systemet att tas ibruk för en mindre grupp planerare, dvs. under inkörningsfasen.
Vi meddelar närmare när systemet är i bruk för allmänheten.

beslutVi har börjat publicera alla beslut på beviljade lov på nätet from. 7.9.2015. De sätts fortfarande upp på vår anslagstavla, men nu också på nätet under rubriken Byggnadstillsyn/Beslut.