Här hittar du Raseborgs stads budget för år 2016 samt ekonomiplan för åren 2016-2018.

 

Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

Budget 2018 och ekonomiplan 2018 - 2020

Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 

Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016

Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015

Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014

Budget 2011 och ekonomiplan 2011-2013


Bokslut för år 2017, godkänd av Raseborgs fullmäktige 14.5.2018 BOKSLUT 2017

Bokslut för år 2016, godkänd av Raseborgs fullmäktige 15.5.2017: Bokslut 2016

Bokslut för år 2015, godkänd av Raseborgs fullmäktige 6.6.2016: Bokslut 2015

Bokslutet för år 2014, godkänd av Raseborgs fullmäktige 8.6.2015: Bokslut 2014

Bokslutet för år 2013, godkänd av Raseborgs fullmäktige 9.6.2014: Bokslut 2013

Bokslutet för år 2012, godkänd av Raseborgs fullmäktige 10.6.2013: Bokslut 2012

Bokslutet för år 2011, godkänd av Raseborgs fullmäktige 11.6.2012: Bokslut 2011

Bokslutet för år 2010, godkänd av Raseborgs fullmäktige 6.6.2011: Bokslut 2010

Bokslutet för år 2009, godkänd av Raseborgs fullmäktige 7.6.2010: Bokslut 2009


 

Stadens åtgärdsprogram

 Åtgärdsprogram 27.04.2015
 Åtgärdsprogrammet 9.4.2014