Rättigheter

Bildbankens ägare är Raseborgs stad. Bilderna får publiceras gratis. Rätten att publicera bilderna kan inte säljas eller överföras på tredje part. Upphovsrätten förblir hos rättsinnehavaren, alltså Raseborgs stad. Då bilder används måste man uppge källan Raseborgs stad och fotografens namn om namnet är utsatt. Bilderna får även användas i samband med redaktionellt material. Publikation av en bild förutsätter att Raseborgs stad nämns i samband med bilden.

Du hittar mera bilder på evenemang och sevärdheter i Raseborg på respektive företags egna hemsidor.

 

Ankrace
Ankrace
Billnäs Bruk
Billnäs Bruk
Billnäs Bruk
Billnäs Bruk
Ekenäs norra ha...
Ekenäs norra hamn
Faces
Faces
Fiskars Bruk
Fiskars Bruk
Fiskars Bruk
Fiskars Bruk
Kanontian
Kanontian
Kanontian
Kanontian
Nylands Brigad
Nylands Brigad
Nylands Brigad
Nylands Brigad
Karis tågstatio...
Karis tågstation
Karis tågstatio...
Karis tågstation
Knipan
Knipan
Knipan
Knipan
Kungsgatan
Kungsgatan
Höstmarknad
Höstmarknad
Raseborgs slott
Raseborgs slott
Raseborgs slott
Raseborgs slott
Stallören
Stallören
Ramsholmen
Ramsholmen
Ramsholmen
Ramsholmen
Rådhustorget
Rådhustorget
Svartå Slott
Svartå Slott
Svartå Slott
Svartå Slott
Raseborgs stads...
Raseborgs stads vapenlogo