Raseborgs biblioteksbuss används flitigt av daghem och skolor. Så här går det till, se film här.

Energimätare och yttemperaturmätare finns till utlåning i Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek.

Med energimätaren kan man kontrollera hur mycket energi apparater i hemmet förbrukar. Mätaren är lätt att använda; bruksanvisning och en tabell över hushållsapparaters medelförbrukning medföljer.

Med yttemperaturmätaren kan man mäta t.ex. golv, väggar och knutar för att avslöja bristfälliga isoleringar i hemmet. Då man letar efter värmeförluster bör utetemperaturen vara kallare än -5 C.

Det är bara att fråga efter mätarna i bibliotekens låneexpeditioner. Utlåningen sker på vanligt sätt med bibliotekskort och lånetiden är en vecka. Om mätaren är utlånad kan den reserveras. Vid behov ger Fortum tilläggsinformation om mätaren.

Kurre och Stina Österberg samt Johanna och Johan Lönnberg har deponerat 400 timmar bandade intervjuer till Raseborgs stadsbibliotek. Intervjuerna, "Västnyländska berättelser från Förritidn", är överförda på CD-skivor och kommer att förvaras i Raseborgs hembygdssamling. Skivorna får varken kopieras eller lånas hem utan endast avlyssnas i biblioteket.

Karis bibliotek ha ett minigalleri Fyra spikar där månadens konstnär kan ställa ut. Utrymmet är fyra 69 X 64 cm stora korkskivor mellan bokhyllorna och erbjuder söndagsmålare eller andra amatörkonstnärer att kostnadsfritt hänga upp några tavlor. Medlemmar i Karis konstförening ställer regelbundet ut sina tavlor, men även andra är välkomna. Tag kontakt med biblioteket om du vill ställa ut (tel. 019-289 2971).

 

Galleriet finns bland den svenska och finska skönlitteraturen.

Välkomna!