För Galleri Perspektivet och Galleri Fokus ansvarar Kulturbyrån.