Raseborgs stadsbibliotek har en mångsidig samling böcker, noter, musik, film och ljudböcker. Biblioteket prenumererar på dagstidningar och tidskrifter och erbjuder också elektroniska resurser.

Samlingarna byggs upp för att passa olika låntagargrupper.

Nyanskaffningar görs fortlöpande för att samlingen ska hållas aktuell och intressant. En del äldre material sparas i bibliotekets magasin. Facklitteratur anskaffas så att olika ämnesområden beaktas. Utbudet breddas av att Yrkeshögskolan Novias och Axxells bibliotek är integrerat i Ekenäs bibliotek, deras kursböcker står alltså till allmänhetens förfogande. Skönlitteratur anskaffas främst på svenska och finska men också på engelska. Dessutom finns mindre samlingar skönlitteratur på franska, tyska, estniska, ryska, danska, norska och kurdiska.
I Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek finns hembygdssamlingar med material som anknyter till respektive ort. I Ekenäs bibliotek finns en Raseborgssamling. Militärbiblioteket är ett specialbibliotek med böcker, småtryck och annat material som behandlar militärväsen och krigshistoria, särskilt Finlands, samt memoarer och biografier med anknytning till krig. Samlingen finns i Ekenäs bibliotek.