Svenska e-böcker

Låna svenska e-böcker via lukas.elib.se!

Du som redan har ett Lukas-lånekort kan registrera dig som användare. Du kan låna en bok per vecka så långt licenserna räcker.

   

Ellibs

   
 

Projekt Lönnrot

Gratis finskspåkiga e-böcker.

   

Project Gutenberg

Free ebooks

 

pdf Ulf Modin

 

Ulf Modin : Tankar om landet som icke längre är : En bok om DDR 

Boken är donerad av författaren.