I Ekenäs, Karis och Pojo bibliotek finns utrymmen utrustade med digitaliseringsutrustning.

Du kan digitalisera

  • fotografier
  • diabilder
  • C-kassetter
  • LP-skivor
  • VHS

Användningen är gratis och vid behov kan man komma överens om handledning. Bruksanvisningar finns på svenska och finska.

 

Skaffa gärna egen lagringsmedia (CD, DVD eller minnessticka) på förhand. Filerna bör inte sparas på datorns hårdskiva mer än tillfälligt, eftersom de blir tillgängliga för följande användare. Personalen raderar filerna med jämna mellanrum, men vill du skydda dina privata filer - kom ihåg att själv radera från hårdskivan.