Kurre och Stina Österberg samt Johanna och Johan Lönnberg har deponerat 400 timmar bandade intervjuer till Raseborgs stadsbibliotek. Intervjuerna, "Västnyländska berättelser från Förritidn", är överförda på CD-skivor och kommer att förvaras i Raseborgs hembygdssamling. Skivorna får varken kopieras eller lånas hem utan endast avlyssnas i biblioteket.