Raseborgs stads representanter:
Göran Karlsson (Michael Nyberg) och Tuula Huuhtanen (Roy Hellén).

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter:
Nämnden sköter kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter för ordnande av avfallshanteringen i de kommuner som är avtalsparter i det avtal som ingåtts för grundande av den gemensamma avfallsnämnden.

Nämndens sammansättning och språket i dokumenten:
Raseborg är värdkommun.
Nämnden fungerar som en nämnd i värdkommunen enligt det sätt som avses i § 51 i kommunallagen.
Nämndens sammansättning är i enlighet med det avtal som ingåtts för en gemensam avfalsnämnd.
Nämndens föredragningslistor och protokoll görs upp både på svenska och finska. Samma gäller till behövliga delar bilagorna till föredragslista samt information om ärenden.

Användning av övertagningsrätt:
Värdkommunen får inte använda sin övertagningsrätt i ärenden som delegerats till nämnden.