Fem (5) ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare. Två ledamöter väljs av Hangö stad och de övriga ledamöterna av stadsstyrelsen i Raseborg. Ordföranden ska vara fullmäktigeledamot i Raseborg.


Verksamhetsområde:
Upphandlingsdirektionen verkar som Raseborgs stads och Hangö stads gemensamma upphandlingsenhet.
Direktionen har beslutanderätt i fråga om allmänna upphandlingar, om inte annat bestämts.
Direktionen har rätt att ge uppdrag till Kommunupphandling Ab.