Ordinarie Ersättare
Karl von Smitten Sven Holmberg
Isabella Alén Anita Westerholm
Arthur Snellman Petri Kajander