Roger Engblom, ordförande (Karl von Smitten)

Petra Baarman, viceordförande (Sami Letti)

Mona Wickström (Sylva Heerman)


Verksamhetsområde:
Besvärsinstans för individärenden inom social- och hälsovårdssektorn.