Ordinarie Ersättare
Karl von Smitten, ordförande Erik Munsterhjelm
Sylva Heerman Rita Lindholm-Wirtanen
Andreas Hindrén Johan Sundholm
Tina Nykänen-Lindqvist Gunilla Stack
Roger Engblom Sven Holmberg
Mona Wickström Isa Forsbäck
Petra Baarman, vice ordförande Mervi Harvio-Jokiaho
Frank Holmlund Eva Comét
Sami Letti Arthur Snellman
Dick Mannström Bjarne Holmström
Emilia Paarma-Junttila Anna Andersson

 

Elva ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare. Ordföranden och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Verksamhetsområde:
Att ordna social- och hälsovårdstjänsterna för befolkningen genom att producera tjänsterna eller beställa dem från avtalsproducenter. Nämnden definierar servicestrukturen på gemensamma grunder för hela verksamhetsområdet samt fastställer målen för vården och kvaliteten i vårdkedjan och övervakar hur dessa uppfylls.

Social- och hälsovårdsnämnden har hand om frågor som gäller interkommunala avtal och samkommuner inom verksamhetsområdet.

Besluta om val av leverantör av varor och tjänster inom ramen för befintliga ramavtal,
om det inte delegerats till någon annan.