Ordinarie Ersättare
Michael Nyberg, ordförande Werner Orre
Sylva Heerman Pia Nygård
Nicklas Weckman Johan Berglund
Karita Pihlström, vice ordförande Mervi Harvio-Jokiaho
Rainer Timonen Kerstin Gottberg

 

Verksamhetsområde:
Ha hand om de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om enskilda vägar.

Uppgifter:
- handha förrättningar som bestäms i lagen och förordningen om enskilda vägar
- besluta om bidrag för underhåll och grundförbättring av enskilda vägar.