Ordinarie Ersättare
Mikael Nylund, ordförande Ville Berglund
Kukka-Maaria Luukkonen, viceordförande Kirsi Nyqvist
Johan Berglund Göran Karlsson
Sylva Heerman Isa Forsbäck
Eija Kemppi Kai Klinga
Karin Svahnström Kerstin Ilander
Rainer Timonen Ronja Grönholm
Esko Vuorinen Kati Sointukangas
Johanna Wasström Kristian Forsell