Ordinarie Ersättare
Lena Johansson, ordförande Seppo Koponen
Kari Mäkikara, vice ordförande Ralf Gahnström
Maria Holmberg Kirsi Nyqvist
Tarja Flood Ann-Christine Forsell
Tomi Halonen Aaro Keskitalo

 

Verksamhetsområde:
Allmänna och kommunala val samt folkomröstningar enligt följande lagar: vallagen, lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar, lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar.