Ordinarie Ersättare
Sandra Ahtola, ordförande Rita Lindholm-Wirtanen
Otto Långvik Ville Berglund
Anna Luhtasela Jonna Öblom
Andreas Hindrén Per Falenius
Ronja Grönholm Nina Wessberg
Johan Kvarnström, vice ordförande Tom Rehn
Ian Granström Frank Holmlund

 

Verksamhetsområde:
Svenskspråkig förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Uppgifter:
- avge förslag till budget och ekonomiplan samt övervaka att budgeten iakttas;
- godkänna läsårsplanen för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning;
- besluta om avstängning av en elev för viss tid;
- ha hand om utvärderingen av utbildningen tillsammans med bildningsnämnden;
- ge utlåtande till bildningsnämnden om fastställande av och ändringar i elevupptagningsområdena för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.