Regler för småbåtshamnar

 

I centrum av Ekenäs har staden båtplatser:

  • småbåtshamnen i Ormnäs 380 platser
  • Södra viken 256 platser
  • Norra hamnen (uthyrda platser) 70 platser
  • Knipnäs brygga 24 platser

Sammanlagt har staden i Ekenäs centrum 730 platser

 

Priser på båtplatser:

  • Bredd under 3 meter: 165 €
  • Bredd 3 – 3,9 meter 250 €
  • Bredd 4 meter eller mera 340 €

 

Karis
Vill du ta dig en båttur på Svartån och den vackra Kyrksjön - eller kanske en tur på Bruksträsket vid Svartå bruk?
I Karis erbjuds strandplatser för mindre båtar i Landsbro, Lövkulla och Svartå. Hyran är 40 euro per säsong (inkl. mvs).

 

Kontaktpersoner:

Ansvarsperson för småbåtshamnarna: Kjell Holmqvist, tfn 019 289 3900.

Utgivning av båtplatser:

Gita Boström, tfn 019 289 2521

 Rätt att hyra båtplats har i första hand en båtägare som är kommunmedlem i Raseborgs stad. Lediga och överblivna platser kan dock hyras ut till andra än kommunmedlemmar. Priset är detsamma oberoende av hemort.