• Stadsstyrelsens beslut 17.9.2018

  Stadsstyrelsen diskuterade på sitt möte 17.9.2018 bland annat försäljningen av affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab, gav ett antal utlåtanden samt behandlade diverse tekniska ärenden.

  Initiativet att utreda en samgång mellan affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab påbörjades i oktober 2017. BDO Oy har använts som utomstående, objektiv expertis. I BDO Oy:s andra rapport beskrivs alternativen till ett koncerninternt förvärv. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att samgången mellan affärsverket Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi Ab genomförs genom ett koncerninternt förvärv så att Ekenäs Energi Ab köper affärsverket Raseborgs Vatten per 31.12.2018.

  18.09.2018

  Läs mer...

 • Raseborgs strategi 2018-2021

   

  Stadsfullmäktige godkände på sitt möte 4.6.2018 Raseborgs strategi för åren 2018-2021. Läs hela strategin här: Raseborgs strategi

  12.09.2018

  Läs mer...

 • Stadsdirektörens vlogg 02/2018

  Stadsdirektörens vlogg från småbåtshamnen i Bromarv. I årets andra vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om de tre stora projekt som staden har på gång just nu, samt hur arbetet med den nya godkända strategin för åren 2018-2021 fortsätter.

  02.08.2018

  Läs mer...

 • INFO: Karis järnvägsbro

  VR Track meddelar att Karis järnvägsbro stängs för trafik fr.o.m måndagen den 4 juni (4.6.2018).

  VR Track informerar (uppdaterad 17.9.2018)

  Pålningsarbeten vid Karis övergångsbro- och resecenterbygge

  Vi utför under 17.9-4.10

  pålningsarbeten för brons jordstöd samt tunnelns pålningsarbete och stödmurens byggnadsarbete enligt följande: nattetid kl 21.30-06.00, när tågtrafikens avbrott det tillåter dagtid utanför järnvägsspåren

  Vi beklagar störning och besvär som försorsakas.

  Vr Track Oy

  Jussi Tukeva                                                                                        

  0408632232

  Jarmo Lilja                                                                                           

  0408661473

   

  17.09.2018

  Läs mer...