Tjänsterna för barn, unga och familjer utvecklas nu. Vi vill veta vad som är viktigt för dig.

I Nylandsregionen pågår just nu regeringens ändringsprogram LAPE, som ska utveckla tjänsterna för barn, unga och familjer. Målet är att erbjuda barn, unga och familjer rätt service i rätt tid, samtidigt som barnens, de ungas och familjernas individuella behov tas i beaktande.

Berätta för oss hur väl vi lyckas med vår uppgift i nuläget och hur vi kunde komma närmare våra mål. Det tar en stund att svara på enkäten (på finska eller svenska),
så avsätt lite tid så att du kan svara i lugn och ro. Enkäten fylls i utan namn (anonymt). Svarstiden pågår fram till 19.11.2017.

Enkäten på svenska: https://goo.gl/w2nm1Q

I ändringsprogrammet utvecklas verksamhetsmodellerna för familjecenter, skolor, småbarnspedagogik och läroverk samt tjänsterna på special- och krävande nivå, och dessutom styrs verksamhetskulturen mot en förändring som berör alla ovan nämnda tjänster och utvecklingsområden.
Mera information om ändringsprogrammet: http://stm.fi/sv/spetsprojekt/barn-och-familjetjanster
Mera information om projektet i Nyland: www.lapeuusimaa.fi ja www.facebook.com/lapeuusimaa
Ett varmt tack för ditt deltagande!

Like it? Share it!