Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling av rekryteringskonsult pågår. Anbudets sista inlämningsdag 26.1.2018 kl 13:00. Tilläggsuppgifter ger personalchefen Johan Nylund tel. 019-289 2030.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Päällystystyöt 19.12.2017 15.2.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Tekstiilihuoltopalvelut 27.11.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Sähköenergian hankinta 26.11.2017 Annons i efterhand EU-annons
Liha ja lihajalosteet 26.11.2017 Annons i efterhand EU-annons
Raaseporin kaupungin vakuutukset 25.10.2017 Annons i efterhand EU-annons
Sähköenergian hankinta 12.6.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons

Like it? Share it!