Kyrkslätt kommun ansvarar för ekonomi- och skuldrådgivning i Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. 

På ekonomi- och skuldrådgivningen får privatpersoner information och råd i ekonomi- och skuldärenden samt hjälp att planera skötseln av sin ekonomi. Man kartlägger den skuldsattas helhetssituation och olika möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivarna hjälper också till med att utarbeta frivilliga betalningsprogram och skriva ansökningar till Garantistiftelsen och tingsrätten.

Skuldrådgivare Alexandra Ek betjänar Raseborgs och Hangös kunder samt vid behov svenskspråkiga kunder från hela verksamhetsområdet.

Juhani Murto betjänar kunder från Kyrkslätt, Ingå och Sjundeå i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2) alla vardagar.

Servicen är avgiftsfri!

 

Telefonrådgivning
Tisdag-torsdag kl. 11.00-12.00 Juhani Murto

Telefonnummer
Alexandra Ek 050 4141 030
Juhani Murto 040 5397 261
Fax (09) 8786 298

 

Tilläggsuppgifter hittar du här.