Aktuellt

 

Avgifter för småbarnspedagogisk verksamhet fr.o.m. 1.1.2018

Avgifterna för småbarnspedagogisk verksamhet stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på bildningsnämndens beslut.

 

Fastställande av kommunal avgift för småbarnspedagogisk verksamhet

Avgiften uppbärs som en månadsavgift enligt familjens betalningsförmåga och storlek. Avgifterna för småbarnspedagogisk verksamhet beräknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster.

Avgiften för småbarnspedagogik på heltid får vara högst 290€ per månad per barn. Om fler än ett barn i samma familj deltar i kommunal småbarnspedagogik på heltid, kan avgiften för nästa barn i åldersordningen bestämmas enligt högst 50% av avgiften för det yngsta barnet. För barje följande barn får avgiften vara högst 20% av avgiften för det yngsta barnet.

 

Avgifter för heltids- och deltids småbarnspedagogik

Som småbarnspedagogik på heltid räknas vård som omfattar minst 35h/vecka. Den högsta heltidsavgiften är 290€/månad.

Som småbarnspedagogik på deltid räknas vård som omfattar mindre än 35h/vecka.

En avgift som är mindre än 27€/månad uppbärs inte.

 

Inkomstgränser och avgiftsprocenter:

Familjens
storlek

Inkomstgräns
€/månad 
Avgiftsprocent Bruttoinkomstgräns
för den högsta
avgiften €/månad
 2  2 050 10,70 4 760
 3  2 646 10,70 5 356
 4  3 003 10,70 5 713
 5  3 361 10,70 6 071
 6  3 718 10,70 6 428

 

Om familjen har flrea än 6 medlemmar, höjs den inkomstgräns som avgiften baserar sig på med 138€ för varje följande minderårigt barn.


Plan för småbarnspedagogik i Raseborgs stad 2017

Den nya småbarnspedagogiken baserar sig på lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik, som har utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Grunderna är en nationell föreskrift enligt vilken de lokala planerna för småbarnspedagogik och barnets egen plan för småbarnspedagogik görs upp. Småbarnspedagogiken är ännu tydligare en del av det finländska utbildningssystemet. Den är en helhet som består av fostran, undervisning och vård och i vilken pedagogiken betonas.

pdf Plan för småbarnspedagogik i Raseborgs stad 2017

 


Läsåret 2017-2018/2018-2019 arbets- och lovtider i stadens skolor/förskolor

   

Höstterminen 2017

Tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Höstlov: torsdag 19.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov: lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018

 

Vårterminen 2018

Måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018
Sportlov: måndag 19.2.2018 - 25.2.2018
Påsk: fredag 30.3.2018 - måndag 2.4.2018

 

Höstterminen 2018

Tisdag 14.8.2018 - fredag 21.12.2018
Höstlov: torsdag 18.10.2018 - fredag 19.10.2018
Jullov: lördag 22.12.2018 - söndag 6.1.2019

 

Vårterminen 2019

Måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019
Sportlov: måndag 18.2.2019 - söndag 24.2.2019
Påsk: fredag 19.4.2019 - måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider.
Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

 

 

 

 

Like it? Share it!