• Raseborgs stads inflyttningsundersökning 2017

  Viktiga resultat från undersökningen

  93 % skulle rekommendera Raseborgs stad som bostadsområde för sina vänner och bekanta.

  86 % tror att de bor i Raseborg om fem år.

  71 % av de svarande kände till Raseborgs stad väl innan de flyttade hit.

  18.12.2017

  Läs mer...

 • Raseborgs stads strategi 2018-2021 workshop

  Stadens strategiworkshop kommer till din by – kom med!

  Delta och påverka Raseborgs stads strategi 2018-2021.Öppna workshops ordnas i november och december:

  18.12 Snappertuna kl. 18-20, Tunaborg (Snappertuna Kyrkväg 129)

  19.12 Karis kl. 18-20, Fokus-utställningssal (Centralgatan 90-92)

  18.12.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 11.12.2017

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. kollektivtrafik mellan Bormarv, Tenala och Ekenäs och försäljning av gamla biblioteket i Ekenäs.

  Ekonomifrågor

  Stadsstyrelsen beslöt att Raseborgs stad förlänger avtalet med Wikströms Busstrafik från 1.1.2018 till vårterminens slut (2.6). Statsstöd för upphandlingen söks via NTM-centralen, vilket bör innehålla ett nytt koncept för kollektivtrafiken.

  Stadsstyrelsen behandlar en helhetsutredning över kollektivtrafiken inom maj månad.

  Skrivelserna från Bromarv Byaråd r.f. och Tenala byarådsförening r.f. som lämnats in till staden är därmed besvarade.

  Endel förändringar gjordes i stadens fastighetsportfölj, och ett anbud för gamla biblioteket i Ekenäs godkändes. Tomten med tillhörande byggnad säljs till Olli Soulie’ för 103 280 € i enlighet med inlämnat anbud.

  12.12.2017

  Läs mer...

 • Lyckad självständighetsfest i Ingå

  Raseborg och Ingå firade Finland 100 tillsammans. Den gemensamma festen för självständigheten drog fullt hus i Ingå den 6 december.

  ”Finland är humlan som egentligen inte borde kunna flyga.” Så sade författaren Kjell Westö i sitt festtal.

  Läs Westös tal i sin helhet här:

  http://www.selmastories.se/forfattarna/kronika/kjell-westo-vi-finland-ar-den-dar-humlan-som-flyger-fast-den-inte-borde-kunna/

  Tusen tack till alla gäster och samarbetspartner, som skapade festen – tillsammans!

  08.12.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!